INNOVATION VALUE

BUSINESS

联系我们
​   广西福沃得农业技术国际合作有限公司
   福沃得(柬埔寨)农业发展有限公司
   福沃得(柬埔寨)有限公司

电话:

           +86 771 5518911(中国) 
           +855 885225676  88522677(柬埔寨)
传真:+86 771 5511466
电邮:forwordland@163.com

地址:广西南宁市青秀区民族大道163号

地址:柬埔寨磅清杨省萨马奇闵瞿县5号公路47公里